е-Портал приемно време
Община Тест · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 25.07.2024 г. 12:00 - 14:00

Среща с г-н Донев

Час Статус
1 12:00 - 12:20 Свободен час Заяви среща
2 12:25 - 12:45 Свободен час Заяви среща
3 12:50 - 13:10 Свободен час Заяви среща
4 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща

График: 01.08.2024 г. 12:00 - 14:00

Среща с г-н Донев

Час Статус
1 12:00 - 12:20 Свободен час Заяви среща
2 12:25 - 12:45 Свободен час Заяви среща
3 12:50 - 13:10 Свободен час Заяви среща
4 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща

График: 08.08.2024 г. 12:00 - 14:00

Среща с г-н Донев

Час Статус
1 12:00 - 12:20 Свободен час Заяви среща
2 12:25 - 12:45 Свободен час Заяви среща
3 12:50 - 13:10 Свободен час Заяви среща
4 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща

График: 15.08.2024 г. 12:00 - 14:00

Среща с г-н Донев

Час Статус
1 12:00 - 12:20 Свободен час Заяви среща
2 12:25 - 12:45 Свободен час Заяви среща
3 12:50 - 13:10 Свободен час Заяви среща
4 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща

График: 22.08.2024 г. 12:00 - 14:00

Среща с г-н Донев

Час Статус
1 12:00 - 12:20 Свободен час Заяви среща
2 12:25 - 12:45 Свободен час Заяви среща
3 12:50 - 13:10 Свободен час Заяви среща
4 13:40 - 14:00 Свободен час Заяви среща