е-Портал приемно време
Община Тест · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 22.09.2023 г. 10:00 - 15:50

Кмет - Иван Петров

каб. 2518

Час Статус
1 10:00 - 10:30 Свободен час Заяви среща
2 10:40 - 11:10 Свободен час Заяви среща
3 11:20 - 11:50 Свободен час Заяви среща
4 12:00 - 12:30 Свободен час Заяви среща
5 13:20 - 13:50 Свободен час Заяви среща
6 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
7 14:40 - 15:10 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:50 Свободен час Заяви среща

График: 29.09.2023 г. 10:00 - 15:50

Кмет - Иван Петров

каб. 2518

Час Статус
1 10:00 - 10:30 Свободен час Заяви среща
2 10:40 - 11:10 Свободен час Заяви среща
3 11:20 - 11:50 Свободен час Заяви среща
4 12:00 - 12:30 Свободен час Заяви среща
5 13:20 - 13:50 Свободен час Заяви среща
6 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
7 14:40 - 15:10 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:50 Свободен час Заяви среща

График: 06.10.2023 г. 10:00 - 15:50

Кмет - Иван Петров

каб. 2518

Час Статус
1 10:00 - 10:30 Свободен час Заяви среща
2 10:40 - 11:10 Свободен час Заяви среща
3 11:20 - 11:50 Свободен час Заяви среща
4 12:00 - 12:30 Свободен час Заяви среща
5 13:20 - 13:50 Свободен час Заяви среща
6 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
7 14:40 - 15:10 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:50 Свободен час Заяви среща

График: 13.10.2023 г. 10:00 - 15:50

Кмет - Иван Петров

каб. 2518

Час Статус
1 10:00 - 10:30 Свободен час Заяви среща
2 10:40 - 11:10 Свободен час Заяви среща
3 11:20 - 11:50 Свободен час Заяви среща
4 12:00 - 12:30 Свободен час Заяви среща
5 13:20 - 13:50 Свободен час Заяви среща
6 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
7 14:40 - 15:10 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:50 Свободен час Заяви среща

График: 20.10.2023 г. 10:00 - 15:50

Кмет - Иван Петров

каб. 2518

Час Статус
1 10:00 - 10:30 Свободен час Заяви среща
2 10:40 - 11:10 Свободен час Заяви среща
3 11:20 - 11:50 Свободен час Заяви среща
4 12:00 - 12:30 Свободен час Заяви среща
5 13:20 - 13:50 Свободен час Заяви среща
6 14:00 - 14:30 Свободен час Заяви среща
7 14:40 - 15:10 Свободен час Заяви среща
8 15:20 - 15:50 Свободен час Заяви среща