е-Портал приемно време
Община Тест · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 24.06.2024 г. 14:00 - 16:00

зам кмет

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:25 - 14:45 Свободен час Заяви среща
3 14:50 - 15:10 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:35 Свободен час Заяви среща
5 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 01.07.2024 г. 14:00 - 16:00

зам кмет

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:25 - 14:45 Свободен час Заяви среща
3 14:50 - 15:10 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:35 Свободен час Заяви среща
5 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 08.07.2024 г. 14:00 - 16:00

зам кмет

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:25 - 14:45 Свободен час Заяви среща
3 14:50 - 15:10 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:35 Свободен час Заяви среща
5 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 15.07.2024 г. 14:00 - 16:00

зам кмет

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:25 - 14:45 Свободен час Заяви среща
3 14:50 - 15:10 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:35 Свободен час Заяви среща
5 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща

График: 22.07.2024 г. 14:00 - 16:00

зам кмет

Час Статус
1 14:00 - 14:20 Свободен час Заяви среща
2 14:25 - 14:45 Свободен час Заяви среща
3 14:50 - 15:10 Свободен час Заяви среща
4 15:15 - 15:35 Свободен час Заяви среща
5 15:40 - 16:00 Свободен час Заяви среща