е-Портал приемно време
Община Тест · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 24.06.2024 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 01.07.2024 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 08.07.2024 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 15.07.2024 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 22.07.2024 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща