е-Портал приемно време
Община Тест · Портал за заявяване на срещи в администрацията

График: 25.09.2023 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 02.10.2023 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 09.10.2023 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща

График: 16.10.2023 г. 16:15 - 17:00

Среша със служител Иван

Час Статус
1 16:15 - 16:35 Свободен час Заяви среща
2 16:40 - 17:00 Свободен час Заяви среща